Κατά την έναρξη λειτουργίας μιας νέας επιχείρησης, μια ιστοσελίδα είναι ένα μεγάλο εργαλείο μάρκετινγκ. Παίρνει τα προϊόντα σας, branding σας και η θέση σας είναι γνωστό στον έξω κόσμο. Για το 2010, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να γνωρίσετε από…