Μπορεί να νομίζετε ότι η Google σας δίνει τις καλύτερες απαντήσεις από ολόκληρο τον ιστό. Ωστόσο, η Google δεν χρησιμοποιεί το συνήθη αλγόριθμο να παράγει τις απαντήσεις,
Αντ ‘αυτού, προωθεί αποτελέσματα που προέρχονται από το Google+ μπροστά από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα που θα εμφάνιζε από τη χρήση του αλγόριθμου της.
Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ

exentric.gr
Peloponnisou 26 VrilissiaAT15235 GREECE 
 • 211-790-0009