Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την προγραμματισμένη συντήρηση του server stryker την 1η Μαΐου 2012.
Πραγματικός χρόνος διακοπής για την αναβάθμιση αυτή θα κυμαίνεται από 10 – 30 λεπτά.

Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε την πιο αξιόπιστη και ευέλικτη υποδομή φιλοξενίας στη βιομηχανία. Για να διασφαλίσουμε την πλέον αξιόπιστη υπηρεσία, σχεδιάζουμε συντήρηση που μπορεί να επηρεάσουν προσωρινά τις υπηρεσίες σας. Οι βελτιώσεις που θα γίνουν σε ένα ελεγχόμενο και ενεργό τρόπο θα μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο απρόβλεπτων συμβάντων. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας, όπως κάνουμε αυτές τις ενεργητική αλλαγές.

Θα κάνουμε μια αλλαγή από την αρχιτεκτονική 32bit σε 64bit. Αυτό θα επιτρέψει μεγαλύτερη χρήση της μνήμης από τις διάφορες υπηρεσίες στο server, και θα παράσχει μια πιο σταθερή πλατφόρμα για τη φιλοξενία σας.

exentric.gr
Peloponnisou 26 VrilissiaAT15235 GREECE 
 • 211-790-0009